Latest Posts

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคัดกรองการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

final3-header

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคัดกรอง การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปี 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ขยายระยะเวลาปิดระบบระยะที่ 1

“ขยายระยะเวลาปิดระบบระยะที่ 1 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559”

 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่… วิภาวี 0894234348

×