Author Archive: ผู้ดูแลระบบ

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคัดกรองการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

final3-header

ยินดีต้อนรับสู่ระบบคัดกรอง การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปีการศึกษา 2560  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1